Ґранти для навчання за контрактом для МП «Юдаїка» від Вааду України

маґістерська програма — набір

Асоціація єврейських організацій та общин України (Ваад України) з 2012 року підтримує студентів, які навчаються за освітнім ступенем магістра на освітньо-науковій програмі «Юдаїка» в НаУКМА.

Метою фінансової підтримки Вааду України є сприяння поглибленню академічних студій з юдаїки в Україні шляхом надання освітніх ґрантів студентам НаУКМА, які:

– навчаються за освітнім ступенем магістра на освітньо-науковій програмі «Юдаїка»;

– демонструють обґрунтовані очікування успішного навчання за результатами вступних іспитів у НаУКМА;

– успішно виконують освітні вимоги НаУКМА під час навчання на програмі.

Навчальний ґрант повністю покриває вартість навчання і оплату за гуртожиток, а також включає щомісячну стипендію (для магістрантів, які успішно виконують вимоги до навчання на програмі).

Критерії для участі в конкурсі для отримання освітнього ґранту:

– вступ на магістерську програму «Юдаїка»;

– заповнення анкети вступника (щоб отримати анкету, напишіть на MagistJudaica@gmail.com або MagistJudaica@ukma.edu.ua);

– подання мотиваційного листа обсягом 1—2 сторінки;

– демонстрація обґрунтованих очікувань успішного навчання при вступі – високий конкурсний бал за сумою балів усіх вступних іспитів.

Навчальні ґранти щороку надаються не більше ніж 10 студентам магістерської програми «Юдаїка». Студенти, які отримують ґрант, укладають договір із Ваадом України.

Детальніше про магістерську програму «Юдаїка».