Українська асоціація юдаїки (УАЮ) – професійна громадська організація, що ставить за мету координацію діяльності, спрямованої на розвиток юдаїки в Україні.

У співпраці з провідними академічними інституціями в Україні і світі УАЮ організовує круглі столи, дискусії, публічні лекції, міні-курси та інші академічні заходи.

У 2015–2020 роках УАЮ співадмініструвала магістерську програму з юдаїки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

УАЮ видає щорічний рецензований журнал «Judaica Ukrainica», в якому публікується науковий доробок (статті, першоджерела і рецензії) з різних напрямків юдаїки, від ширшого контексту єврейської цивілізації до історії та культури євреїв України.

Членами УАЮ можуть стати українські й зарубіжні науковці, дослідницькі інтереси яких включають юдаїку, перекладачі з єврейських мов і на них, митці та ін. Передбачено два рівні членства – повне і студентське. Детальніше щодо членства в УАЮ – за посиланням.

 

КЕРІВНИЦТВО УАЮ

Chernoivanenko_0.jpg

Президент

Д-р Віталій Черноіваненко

konv_0.png president [AT] uajs.org.ua

 

Hirik_0.jpg

Віце-президент

Д-р Сергій Гірік

konv_0.pngvice-president [AT] uajs.org.ua

 

Batanova_0.jpg

Вчена секретарка

Тетяна Батанова

konv_0.pngsecretary [AT] uajs.org.ua

 

Програмна директорка

Надія Уфімцева

konv_0.pnginfo [AT] uajs.org.ua

 

АКАДЕМІЧНА РАДА УАЮ

Kotlyar_photo_0.jpg

Проф. Євген Котляр (голова академічної ради УАЮ)

Професор кафедри монументального живопису й кафедри історії мистецтв
Харківської державної академії дизайну та мистецтв,
куратор Центру сходознавства ХДАДМ

 

Hon

Проф. Максим Гон

Завідувач кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету,
директор Центру студій політики пам’яті 
та публічної історії «Мнемоніка» (Рівне)

 

Foto_Oksana Dovhopolova.jpg

Проф. Оксана Довгополова

Професорка кафедри філософії та методології пізнання
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 

Malakhova

Д-р Катерина Малахова

Наукова співробітниця Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України,
керівниця історичних досліджень
ESJF European Jewish Cemeteries Initiative

 

Foto_Monolatij NTSh_1.jpg

Проф. Іван Монолатій

Професор кафедри політології Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника,
професор Університету Яна Кохановського (Польща)

 

Д-р Анатолій Подольський

Директор Українського центру вивчення історії Голокосту,
провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

 

Sydorchuk

Д-р Таїсія Сидорчук

Директорка Центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака
в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 

0109_0.jpg

Проф. Олексій Хамрай

Завідувач відділу Близького і Середнього Сходу
Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України,
керівник магістерської програми з юдаїки в НаУКМА

 

Tsolin

Проф. Дмитро Цолін

Директор Центру юдаїки
Національного університету «Острозька академія»,
професор кафедри біблійних наук
Українського католицького університету 

 

Керівництво УАЮ (2015–2019)